Výzkum > Technologické experimentální okruhy > VA4 TBM

VA4 TBM

Platforma TBM (Test Blanket Module)

Popis aktivity

Ve výzkumném fúzním reaktoru ITER bude testována technologie plodivého blanketu (Breeding Blanket – BB), která je vyvíjena pro energetický fúzní rektor DEMO. V ITERu bude zkoušeno šest různých technologií BB a to formou tzv. Test Blanket Modules (TBM), tedy zkušebních modulů plodivého blanketu.
V rámci projektu SUSEN je v CVŘ budováno specifické testovací technologické zařízení nazvané Platforma TBM (TBM Platform). Platforma TBM bude v měřítku 1:1 věrně simulovat jak část budovy ITER (ITER Port Cell #16 a Port Interspace), tak jednotlivé technologické moduly se systémy a podsystémy náležející k TBM, a to se všemi důležitými rozhraními a zátkou biologického stínění (bio-shield plug).

Popis zařízení

Platforma TBM bude sestávat z následujících celků:

 • model části budovy ITERu představující tzv. PortCell#16 a Port Interspace
 • modely technologických podsystémů (AEU – Ancillary Equipment Unit, PF – Pipe Forest a BP – Bioshield Plug)
 • nosná struktura pro podsystémy
 • modely rozhraní interfaců (IF2a, IF2b, IF3a a IF3b) systému TBM
 • model technologického okruhu Pb-16Li

Celkové rozměry platformy jsou: délka = 18 m, šířka = 8 m, výška = 3,4 m, váha = 40 t (bez balastu)


• Rozmístění podsystémů a interfaceů TBM systému v ITERu

zjednodušené schéma smyčky

3D vizualizace Platformy TBM a její umístění v experimentální hale
zjednodušený model smyčky

 

 Rozmístění hlavních modulů a interfaceů Platformy TBM

 

• Typy experimentů / Cíle zařízení
 • vývoj a testování operací údržby, oprav (řezání, sváření, extrakce a opětovná reinstalace) a kontroly jednotlivých podsystémů uvnitř PortCell#16
 • testování a případnou validaci speciálních nástrojů a robotických manipulátorů určených pro operace v prostoru jednotlivých interfaců systému TBM
 • ověření přístupu operátorů a dálkových manipulátorů k jednotlivým podsystémům a interfacům
 • zkoušky a nácvik extrakce a manipulace s jednotlivými vnitřními podcelky (AEU, BP a PF) systému TBM
 • vytvoření metodiky a následné ověření postupů dálkové manipulace pro radiačně exponované části systému TBM
 • nácvik operací údržby, oprav (řezání, sváření, extrakce a opětovná reinstalace) a manipulace s jednotlivými podcelky (AEU, BP a PF) systému TBM

 

Aktuální stav

Externí obálka platformy a kolejový systém

 

Reference

L. Vála, M. Reungoat, M. Vician et al., Construction of a test platform for Test Blanket Module (TBM) systems integration and maintenance in ITER Port Cell #16, Fusion Engineering and Design, Vol. 96–97 (2015) pp. 365–368, doi: 10.1016/j.fusengdes.2015.05.048