Výzkum > Technologické experimentální okruhy > VA4 Neutronový zdroj a urychlovač

VA4 Neutronový zdroj a urychlovač

Experimentální zařízení pro studium interakcí 14 MeV neutronů s materiály pro fúzní aplikace

Popis aktivity

Zdroje neutronů na bázi izotopu Cf-252 s emisí 1E6 n/s a neutronový generátor 14 MeV s emisí 1e10 n/s pracující na principu reakce deuteronů s tritony (D-T) jsou dva zdroje, o které bude (je) rozšířena Laboratoř neutronových měření a spektrometrie neutronů a gama v rámci projektu SUSEN. 
Nové neutronové zdroje budou používány zejména k metrologickým účelům. Neutronový zdroj bude součástí experimentálních sestav typu benchmark (čisté materiály a jednoduchá geometrie). Výsledné pole neutronů a gama bude měřeno spektrometricky a paralelně počítáno programem MCNP (MCNPX) při použití různých knihoven jaderných dat.