Významný milník ve výstavbě horkých komor

V polovině dubna letošního roku byl v projektu SUSEN dosažen významný milník na cestě k uskutečnění výstavby nových horkých komor. Originální konstrukční řešení bylo díky skvělé spolupráci s dodavatelskou firmou realizováno přesně podle plánu.

Srdcem každé horké komory je biologické stínění, které se používá k ochraně osob a životního prostředí proti účinkům ionizujícího záření produkovaného ozářeným materiálem, který je zpracováván v prostorách horkých a polohorkých komor. Unikátní design, který využívá ocel jako stínící materiál, umožnil výstavbu horkých komor v rekordně krátkém čase, a to za méně než 300 dní. I přes složitost výstavby tohoto náročného projektu za více než 75 mil. Kč se podařilo naplánovaný harmonogram splnit, a to zejména díky výborné spolupráci se společností CHEMCOMEX Praha, a. s. Komory a jejich stínící účinky jsou projektovány na aktivitu 300 TBq. To je úroveň, která bezpečně pokrývá veškeré plánované operace s aktivním materiálem uvnitř komor. Operátoři budou chráněni půlmetrovou ocelovou stěnou a sérií olověných stínících skel, tzv. průzory, což bude pracovníky vystavovat pouze příkonu dávkového ekvivalentu 1,38 µSv/h při maximální aktivitě vzorku v komoře. Po skončení prací na biologickém stínění se neprodleně započalo s instalací průzorů a manipulátorů.

Výzkum prováděný v komplexu horkých komor bude zaměřen na jaderné elektrárny II., III. a IV. generace a na fúzní technologie. Tomu odpovídá také instrumentální vybavení. Naše komory budou poskytovat komplexní služby včetně výroby zkušebních těles a jejich následné testování. Skladba přístrojového vybavení byla zvolena tak, aby výrobní stroje kopírovaly používané techniky v ÚJV Řež, a. s., s možností jejich zastoupení v případě poruchy. Testovací stroje naopak možnosti obou pracovišť v rámci Skupiny ÚJV rozšiřují.