Zástupci Mezinárodního fóra Generace IV systému GFR v Řeži

Ve dnech 28.2. a 1.3. 2019 proběhl v Řeži mezinárodní mítink zástupců GIF GFR (plynem chlazený rychlý reaktor). Kromě návrhu plánu výzkumu systému GFR do roku 2026 byl projednán pokrok v projektu ALLEGRO a probíhající výzkumné aktivity v členských zemích (EU, Japonsko, Francie) včetně návrhu společného projektu do poslední výzvy H2020 Euratom. Zástupci si prohlédli zařízení heliových technologií, materiálové smyčky HTHL1, HTHL2 a také smyčku S-Allegro v Plzni.